دسته: بانک پیامک

پیام تبریک شب یلدا
پیامک تبریک عید غدیر خم
پیامک شهادت امام محمدباقر (ع)
تصویر شاخص پیامک شهادت امام محمدتقی (ع)
روز معلم مبارک کاپنل
پیامک تبریک شب یلدا

پیامک ها بصورت تدریجی به روز میشوند.