0

مجموعه کاپنل از سال 1392 در زمینه ارائه پنل های پیامک انبوه در خدمت کاربران گرامی بوده است.

همواره هدف کاپنل افزودن ویژگی ها و بهبود کارایی سامانه های پیامک انبوه برای مشترکین گرامی بوده است که امیدواریم بتوانیم این مسیر را با همراهی شما ادامه بدهیم.

 

بزرگترین افتخار ما، ایجاد لبخند رضایت بر لبان شماست.

0