ارسال اس ام اس نظیر به نظیر

ارسال اس ام اس نظیر به نظیر در زمانهایی استفاده میشود که قصد دارید در یک ارسال، چند متن مختلف را به چند شماره متفاوت ارسال کنید.

 

ارسال پیامک های متناظر از اتلاف وقت در پروسه ارسال پیامک جلوگیری میکند، تصور کنید تعداد زیادی مخاطب دارید که میخواهید به هر کدام از آنها یک متن متفاوت در قالب پیامک ارسال کنید. با استفاده از ارسال پیامک نظیر به نظیر دیگر احتیاج به ایجاد باکس ارسال، اضافه کردن متن، و انتخاب شماره، برای ارسال نیست فقط کافی است متن ها و شماره ها را در باکس های متناظر وارد کنید و یک بار ارسال را انجام دهید.

ارسال پیامک نظیر به نظیر از طریق اکسل:

ماژول ارسال پیامک نظیر به نظیر از طریق فایل اکسل نیز متن ها را به تفکیک به شماره مخاطبین ارسال میکند، فقط کافی است متن ها و شماره های مخاطبین را در یک فایل اکسل وارد کنید و در پنل اس ام اس کاپنل خود آپلود کنید. بعد از این مرحله کافی است دکمه ارسال را بزنید تا متن ها به تفکیک و به صورت متناظر به شماره های مورد نظر ارسال شود.