مشاوره تلفنی رایگان
اطلاعات تماس خود را وارد فرمایید.

سامانه پیام کوتاه کاپنل

کامل ترین ارائه دهنده پنل های اس ام اس و خدمات ارزش افزوده پیامک تبلیغاتی و خدماتی

برنزینقره ایطلاییالماسی
 25
هزار تومان
 89
هزار تومان
 179
هزار تومان
 359
هزار تومان
ارسال
ارسال پیامک
ارسال بر اساس دکل
ایرانسل منطقه ای
رده سنی و جنسیت
ارسال نظیر به نظیر
 style=
 style=
 style=
ارسال کلمات کلیدی
 style=
 style=
 style=
ارسال مشاغل
 style=
 style=
 style=
 style=
مشاغل به تفکیک استان
 style=
 style=
 style=
 style=
منطقه ای و کشوری
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال محله ای
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال کدپستی
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال از روی نقشه
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال ایمیل
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال ایمیل از فایل
 style=
 style=
 style=
 style=
ایمیل از دفترچه تلفن
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال پیام صوتی
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال از فایل
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال از بانک اختصاصی
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال کدپستی همراه اول
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال همراه اول استانی
 style=
 style=
 style=
 style=
گزارشات ارسال
گزارشات ارسال
 style=
 style=
 style=
 style=
لیست سیاه ارسال
 style=
 style=
 style=
 style=
گزارشات ارسال سیستمی
 style=
 style=
 style=
 style=
گرفتن خروجی ارسال
 style=
 style=
 style=
 style=
مشاهده جزئیات ارسال
 style=
 style=
 style=
 style=
خروجی‌از دریافت‌کنندگان
 style=
 style=
 style=
 style=
بلک لیست ارسال
 style=
 style=
 style=
 style=
شماره جدید
 style=
 style=
 style=
 style=
افزودن شماره
 style=
 style=
 style=
 style=
شماره های بلک لیست
 style=
 style=
 style=
 style=
ویرایش شماره
 style=
 style=
 style=
 style=
پیامهای دریافتی
منشی پیامهای دریافتی
 style=
 style=
 style=
 style=
لیست پیامهای دریافتی
 style=
 style=
 style=
 style=
حذف پیامهای دریافتی
 style=
 style=
 style=
 style=
پاسخ پیامهای دریافتی
 style=
 style=
 style=
 style=
لیست منشی ها
 style=
 style=
 style=
 style=
خروجی‌از دریافت‌کنندگان
 style=
 style=
 style=
 style=
افزودن منشی عضویت
 style=
 style=
 style=
 style=
ویرایش منشی
 style=
 style=
 style=
 style=
بروزرسانی‌منشی‌عضویت
 style=
 style=
 style=
 style=
حذف منشی عضویت
 style=
 style=
 style=
 style=
لیست سیاه دریافت
 style=
 style=
 style=
 style=
شماره بلک لیست
 style=
 style=
 style=
 style=
تعریف شماره بلک لیست
 style=
 style=
 style=
 style=
امکان افزودن بلک لیست
 style=
 style=
 style=
 style=
ویرایش بلک لیست
 style=
 style=
 style=
 style=
بروزرسانی بلک لیست
 style=
 style=
 style=
 style=
حذف بلک لیست
 style=
 style=
 style=
 style=
پیام های پیش فرض
پیام های پیش فرض
 style=
 style=
 style=
 style=
لیست پیام پیشفرض
 style=
 style=
 style=
 style=
گروه پیام پیشفرض
 style=
 style=
 style=
 style=
افزودن پیام پیشفرض
 style=
 style=
 style=
 style=
ویرایش گروه پیشفرض
 style=
 style=
 style=
 style=
توانایی بروزرسانی
 style=
 style=
 style=
 style=
حذف پیام های پیشفرض
 style=
 style=
 style=
 style=
دفترچه تلفن
لیست دفترچه تلفن
 style=
 style=
 style=
 style=
افزودن دفترچه تلفن
 style=
 style=
 style=
 style=
ویرایش دفترچه تلفن
 style=
 style=
 style=
 style=
بروزرسانی دفترچه تلفن
 style=
 style=
 style=
 style=
حذف دفترچه تلفن
 style=
 style=
 style=
 style=
خروجی از دفترچه تلفن
 style=
 style=
 style=
 style=
افزودن سریع شماره
 style=
 style=
 style=
 style=
افزودن شماره از فایل
 style=
 style=
 style=
 style=
خصوصیات بیشتر
 style=
 style=
 style=
 style=
فیلد جدید دفترچه تلفن
 style=
 style=
 style=
 style=
امکانات پیشرفته
پاسخگوی خودکار
 style=
 style=
 style=
 style=
مسابقه
 style=
 style=
 style=
 style=
نظرسنجی
 style=
 style=
 style=
 style=
سیستم ایمیل
 style=
 style=
 style=
 style=
منشی عضویت
 style=
 style=
 style=
 style=
تبریکات
 style=
 style=
 style=
 style=
اقساط
 style=
 style=
 style=
 style=
هدایا
 style=
 style=
 style=
 style=
نوبت دهی
 style=
 style=
 style=
 style=
انتقادات و پیشنهادات
 style=
 style=
 style=
 style=
کدخوان
 style=
 style=
 style=
 style=
خدمات هوشمند
انتقال دهنده
 style=
 style=
 style=
 style=
کنترل پنل از موبایل
 style=
 style=
 style=
 style=
پروفایل
 style=
 style=
 style=
 style=
اطلاعات‌تماس‌مدیریت
 style=
 style=
 style=
 style=
خدمات وب سرویس
خدمات وب ســرویس
 style=
 style=
 style=
 style=
افزونه
 style=
 style=
 style=
 style=
دسترسی
راهنما
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال تیکت پشتیبانی
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال پاسخ تیکت
 style=
 style=
 style=
 style=
ارسال مدارک
 style=
 style=
 style=
 style=
مشاهده پیام مدیر
 style=
 style=
 style=
 style=
انتقادات،پیشنهادات
 style=
 style=
 style=
 style=
درخواست خط خدماتی
 style=
 style=
 style=
 style=
لیست خطوط خدماتی
 style=
 style=
 style=
 style=
فرم خط خدماتی
 style=
 style=
 style=
 style=
افزودن خط خدماتی
 style=
 style=
 style=
 style=
عملیات حساب
شارژ حساب
 style=
 style=
 style=
 style=
گزارشات مالی
 style=
 style=
 style=
 style=
خرید شماره
 style=
 style=
 style=
 style=
شماره های ثبت شده
 style=
 style=
 style=
 style=
تعرفه و اطلاعات
 style=
 style=
 style=
 style=
تعرفه ها (تومان)برنزینقره ایطلاییالماسی
اپراتور 50009 و 5000117.015.513.811.5
اپراتور 50005 و 5000217.916.314.512.1
تعرفه پیامک اپراتور 5000417.916.314.512.1
تعرفه پیامک اپراتور 100021.419.517.414.5
تعرفه پیامک اپراتور 200021.419.517.414.5
تعرفه پیامک اپراتور 300021.419.517.414.5
تعرفه پیامک اپراتور 02119.517.915.913.2
تعرفه پیام صوتی2.72.52.21.8
پیامک هدیه300 عدد800 عدد1200 عدد2000 عدد
قیمت سامانه25,000 تومان89,000 تومان179,000 تومان359,000 تومان
ثبت نامثبت نامثبت نامثبت نام
کلیه پنل ها به صورت رایگان سالیانه تمدید میشوند.
Template Design:Dima Group