اضافه شدن خط 9000 به بخش خرید خط سامانه

امکان خرید خطوط باشگاه مشتریان (با سرشماره 9000) از قسمت عملیات حساب_ خرید شماره فراهم شد.خطوط اختصاصی 9000 جهت تسهیل خدماتی شدن خطوط و ارسال پیامک به باشگاه مشتریان در سامانه ارائه شده و خدماتی شدن این خطوط به نسبت باقی اپراتورها شرایط آسانتری دارد.برای خدماتی شدن این خطوط نیازی به داشتن اطلاعات حقوقی نیست […]

کاربرد پنل پیامکی برای گل فروشی ها

در این مقاله به کاربردهای پنل پیامکی کاپنل برای گل فروشی ها آشنا میشویم.شاید فکر کنید پیامک و گل فروشی بهم ربطی ندارند ولی ما به شما راهکارهایی پیشنهاد میکنیم که با استفاده از پنل پیامک انبوه کسب و کارتان رونق ببخشید، با کاپنل همراه باشید: ارسال پیامک های مناسبتی ارسال پیامک های مناسبتی به […]