0

تعرفه و امکانات نسخه های مختلف کاپنل

  پایین ترین تعرفه و بیشترین امکانات موجود در بین سامانه های پیام انبوه را برای شما فراهم آورده ایم؛ پنل های مختلف پیامک انبوه کاپنل را با یکدیگر مقایسه و پنل متناسب با نیاز خود را انتخاب نمایید.

در کمتر از یک دقیقه پس از سفارش، پیام رسانی خود را آغاز کنید.

کاپنل الماسی
۳۵۹ هزارتومان
ارسال پیامک متنی تکی و انبوه
ارسال پیام صوتی تکی و انبوه
ارسال ایمیل انبوه
مشاهده گزارش های ارسال
بازگشت اعتبار پیام های ناموفق
ارسال محله ای و منطقه ای
ارسال به کد پستی
ارسال با استفاده از نقشه
ارسال بر اساس دکل
ارسال به مشاغل و اصناف
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال از بانک ویژه
ارسال کلمات کلیدی
ارسال نظیر به نظیر
ارسال با وب سرویس
ارسال بر اساس پترن
لیست سیاه ارسال
منشی پیام های دریافتی
تهیه خروجی از پیام ها
تعیین پیام های پیش فرض
دفترچه تلفن
باشگاه مشتریان
پاسخگوی خودکار
مسابقه
نظرسنجی
ارسال خودکار کاتالوگ به ایمیل
منشی عضویت
تبریکات
اعطای هدایا به کاربران
اقساط
اخطاریه
نوبت دهی
انتقادات و پیشنهادات
کدخوان
انتقال دهنده
کنترل از موبایل
پشتیبانی ۲۴ ساعته
درخواست خط خدماتی
شارژ آنلاین حساب
گزارشات مالی
خرید خط اختصاصی
خطوط اشتراکی رند
خطوط اشتراکی عمومی
تعرفه اپراتور ۵۰۰۱ و ۵۰۰۹ = ۱۱/۵ ریال
تعرفه اپراتور ۵۰۰۲ و ۵۰۰۵ = ۱۲/۱ ریال
تعرفه اپراتور ۵۰۰۴ = ۱۲/۱ ریال
تعرفه اپراتور ۱۰۰۰ = ۱۴/۵ ریال
تعرفه اپراتور ۲۰۰۰ = ۱۴/۵ ریال
تعرفه اپراتور ۳۰۰۰ = ۱۴/۵ ریال
تعرفه اپراتور ۰۲۱ = ۱۳/۲ ریال
تعرفه ارسال پیام صوتی = ۱/۸ ریال
۲۰۰۰ پیامک هدیه
۳۵۹،۰۰۰ تومان
کاپنل طلایی
۱۷۹ هزارتومان
ارسال پیامک متنی تکی و انبوه
ارسال پیام صوتی تکی و انبوه
ارسال ایمیل انبوه
مشاهده گزارش های ارسال
بازگشت اعتبار پیام های ناموفق
ارسال محله ای و منطقه ای
ارسال به کد پستی
ارسال با استفاده از نقشه
ارسال بر اساس دکل
ارسال به مشاغل و اصناف
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال از بانک ویژه
ارسال کلمات کلیدی
ارسال نظیر به نظیر
ارسال با وب سرویس
ارسال بر اساس پترن
لیست سیاه ارسال
منشی پیام های دریافتی
تهیه خروجی از پیام ها
تعیین پیام های پیش فرض
دفترچه تلفن
باشگاه مشتریان
پاسخگوی خودکار
مسابقه
نظرسنجی
ارسال خودکار کاتالوگ به ایمیل
منشی عضویت
تبریکات
اعطای هدایا به کاربران
اقساط
اخطاریه
نوبت دهی
انتقادات و پیشنهادات
کدخوان
انتقال دهنده
کنترل از موبایل
پشتیبانی ۲۴ ساعته
درخواست خط خدماتی
شارژ آنلاین حساب
گزارشات مالی
خرید خط اختصاصی
خطوط اشتراکی رند
خطوط اشتراکی عمومی
تعرفه اپراتور ۵۰۰۱ و ۵۰۰۹ = ۱۳/۸ ریال
تعرفه اپراتور ۵۰۰۲ و ۵۰۰۵ = ۱۴/۵ ریال
تعرفه اپراتور ۵۰۰۴ = ۱۴/۵ ریال
تعرفه اپراتور ۱۰۰۰ = ۱۷/۴ ریال
تعرفه اپراتور ۲۰۰۰ = ۱۷/۴ ریال
تعرفه اپراتور ۳۰۰۰ = ۱۷/۴ ریال
تعرفه اپراتور ۰۲۱ = ۱۵/۹ ریال
تعرفه ارسال پیام صوتی = ۲/۲ ریال
۱۲۰۰ پیامک هدیه
۱۷۹،۰۰۰ تومان
کاپنل نقره ای
۸۹ هزارتومان
ارسال پیامک متنی تکی و انبوه
ارسال پیام صوتی تکی و انبوه
ارسال ایمیل انبوه
مشاهده گزارش های ارسال
بازگشت اعتبار پیام های ناموفق
ارسال محله ای و منطقه ای
ارسال به کد پستی
 
ارسال بر اساس دکل
 
ارسال بر اساس سن و جنسیت
 
ارسال کلمات کلیدی
ارسال نظیر به نظیر
 
 
لیست سیاه ارسال
منشی پیام های دریافتی
تهیه خروجی از پیام ها
تعیین پیام های پیش فرض
دفترچه تلفن
باشگاه مشتریان
پاسخگوی خودکار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کنترل از موبایل
پشتیبانی ۲۴ ساعته
 
شارژ آنلاین حساب
گزارشات مالی
خرید خط اختصاصی
خطوط اشتراکی رند
خطوط اشتراکی عمومی
تعرفه اپراتور ۵۰۰۱ و ۵۰۰۹ = ۱۵/۵ ریال
تعرفه اپراتور ۵۰۰۲ و ۵۰۰۵ = ۱۶/۳ ریال
تعرفه اپراتور ۵۰۰۴ = ۱۶/۳ ریال
تعرفه اپراتور ۱۰۰۰ = ۱۹/۵ ریال
تعرفه اپراتور ۲۰۰۰ = ۱۹/۵ ریال
تعرفه اپراتور ۳۰۰۰ = ۱۹/۵ ریال
تعرفه اپراتور ۰۲۱ = ۱۷/۹ ریال
تعرفه ارسال پیام صوتی = ۲/۵ ریال
۸۰۰ پیامک هدیه
۸۹،۰۰۰ تومان
کاپنل برنزی
۲۵ هزارتومان
ارسال پیامک متنی تکی و انبوه
ارسال پیام صوتی تکی و انبوه
ارسال ایمیل انبوه
مشاهده گزارش های ارسال
بازگشت اعتبار پیام های ناموفق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لیست سیاه ارسال
منشی پیام های دریافتی
تهیه خروجی از پیام ها
تعیین پیام های پیش فرض
دفترچه تلفن
باشگاه مشتریان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کنترل از موبایل
پشتیبانی ۲۴ ساعته
 
شارژ آنلاین حساب
گزارشات مالی
خرید خط اختصاصی
خطوط اشتراکی رند
خطوط اشتراکی عمومی
تعرفه اپراتور ۵۰۰۱ و ۵۰۰۹ = ۱۷/۰ ریال
تعرفه اپراتور ۵۰۰۲ و ۵۰۰۵ = ۱۷/۹ ریال
تعرفه اپراتور ۵۰۰۴ = ۱۷/۹ ریال
تعرفه اپراتور ۱۰۰۰ = ۲۱/۴ ریال
تعرفه اپراتور ۲۰۰۰ = ۲۱/۴ ریال
تعرفه اپراتور ۳۰۰۰ = ۲۱/۴ ریال
تعرفه اپراتور ۰۲۱ = ۱۹/۵ ریال
تعرفه ارسال پیام صوتی = ۲/۷ ریال
۳۰۰ پیامک هدیه
۲۵،۰۰۰ تومان

0