پیامک تبریک روز معلم

روز معلم مبارک کاپنل

در سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر) هر سال به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شده‌است. در ایران هر سال در تاریخ 12 اردیبهشت مصادف با شهادت استاد مطهری، روزمعلم نامگداری شد. بمناسبت بزرگداشت شهید مطهری و روز معلم و قدردانی از زحمات و دولسوزی های معلمان کاپنل گلچنین از پیامک تبریک روز معلم رو در […]