همکار فروش کیست؟

هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می تواند با ثبت نام رایگان در سایت رسمی کاپنل به عنوان “همکار فروش” فعالیت کند و با تایید قوانین و مقررات مندرج در سایت، خدمات و امکانات سایت را به دیگران معرفی نماید و از مزایای این معرفی بهره مند شود.

پس از معرفی و فروش خدمات به یک فرد به عنوان خریدار، و بهره مندی وی از امکانات و خدمات سایت، به منظور جلوگیری از ایجاد شائبه، کاپنل اجازه همکار فروشی و مشارکت در امر فروش محصولات را به فرد معرفی شده(خریدار) در آن موقعیت را نخواهد داد و فرد معرفی شده صرفا به عنوان خریدار و مشتری محصولات به کاپنل معرفی شده است و فقط در آن موقعیت می تواند از محصولات و خدمات سایت به عنوان مشتری بهره مند شود.

چنانچه فرد معرفی شده یا همان خریدار تمایل به فروش محصولات و خدمات کاپنل داشته باشد و بخواهد در امر فروش مشارکت کند باید حتماً درخواست خود مبنی بر فعالیت به عنوان همکار فروش محصولات را به کاپنل ارایه دهد تا موقعیت جدیدی در خود کاپنل ( مستقیما ذیل کاپنل ) به عنوان همکار فروش جدید اختصاص داده شود و با این فرآیند یک امتیاز نیز در سوابق مهارتی فردی که محصول را به وی فروخته بود تعلق خواهد گرفت.

از این پس همکار فروش جدید نیز می تواند به فروش و همکار فروشی محصولات و خدمات بپردازد و بدیهی است از فروش محصولات و خدمات هیچ پورسانتی به فرد دیگر در هیچ جایگاهی پرداخت نخواهد شد.

کلیه طرح های تشویقی آنی و در لحظه به حساب همکار فروش در سایت تعلق می گیرد که پس از درخواست همکاری فروش و تطابق حساب بانکی اعلام شده با نام همکار فروش حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کاری به حساب بانکی همکار فروش واریز می شود.

علاوه بر طرح های تشویقی فوق، در ابتدای هر ماه طرح مخصوص همان ماه به اطلاع کلیه همکار فروشان محترم کاپنل می رسد که بنا به میزان فروش مستقیم به برترین فروشندگان به روش های مختلف تعلق می گیرد.

0